„Naučíme v tom rodiče plavat, aby svou cestu zvládli co nejlépe". Jak pomáhá olomoucká pobočka pro zrak Společnosti pro ranou péči?

27. 11. 2023 / Aktuality
V benefičním projektu Zahrajte si na Ježíška se snažíme zviditelnit poslání organizací poskytujících sociální služby v Olomouckém kraji a dopřát zasloužený relax jejím klientům. Umíte si představit, jak probíhá běžný den v rodině s dítětem se zrakovým hendikepem? A jak jim služby rané péče mohou pomoci? O tom jsme si povídali s fundraiserkou a PR manažerkou pobočky Dagmar Jurčíkovou.

Jaké služby poskytuje Společnost pro ranou péči v Olomouci?

Společnost pro ranou péči má v Olomouci dvě pobočky, a to pro zrak a pro mentální a tělesné postižení. My jsme pobočkou pro zrak a našim klientům poskytujeme službu, která je určena pro rodiny dětí s postižením nebo ohroženým vývojem nebo předčasně narozeným, a to od narození do 7 let věku dítěte. Základem služby jsou pravidelné konzultace poradkyně s rodiči/zákonným zástupcem v domácím prostředí. Důležité je také zmínit, že služba je pro rodinu vždy bezplatná.

Kdo je typická cílovka?

Naší cílovou skupinou jsou rodiny, které pečují o děti se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

Jak probíhá běžný den v rodině, která se stará o dítě se zrakovým či kombinovaným postižením?

Běžný den v rodině, která pečuje o hendikepované dítě, vychází zejména z toho, že tyto děti mají mnohem vyšší a mnohdy rozdílné potřeby než zdravé děti. Potřebují mnohem více dopomoci v sebeobslužných činnostech a mnohdy je nezvládají vůbec. Je zde také mnohem náročnější podpora vývoje dítěte ze strany rodičů. To, co pro vývoj zdravého dítěte dělá rodič intuitivně, musí rodič v případě dítěte se zdravotním postižením dělat cíleně a systematicky. Jedná se zejména o cílenou stimulaci a cvičení jak zraku, tak ostatních smyslů a motoriky.  

Co to znamená pro rodiče? Jak funguje rodina, která čelí zdravotnímu hendikepu dítěte? Jak jim v tom pomáháte?

Rodiče, kteří jsou našimi klienty, mnohdy přirovnávají svou situaci k hození do ledové vody. V první chvíli je to šok, ze kterého se nějakou dobu vzpamatovávají a následně se musí v té ledové vodě naučit plavat. Raná péče je tady od toho, aby je to naučila co nejlépe. Provázení rodiny je velmi individuální a vždy je přizpůsobeno jejím potřebám. Někdo se naučí plavat velmi rychle a někdo pomaleji. Raná péče v rodině končí až v okamžiku, kdy nás nepotřebují a my máme jistotu, že se neutopí.

 

Rádi byste rodičům a zdravým sourozencům věnovali více času pro sebe? Darujte jim divadelní zážitek, který zpestří jejich dny. Sami si vyberou představení a termín, který jim vyhovuje.