„Společně s rodiči rozvíjíme dítě tak, aby co nejlépe využilo svůj potenciál." Jak v těžkých chvílích pomáhá raná péče rodinám?

7. 12. 2023 / Aktuality
Když se narodí miminko s postižením, je to šok pro celé blízké okolí. Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu, je tu od toho, aby rodičům pomohla těžké chvíle překonat a rozvíjet dítě tak, aby viděli pokroky a zjistili, že právě jejich dítě je úžasné, i když trochu jinak. Mgr. Jarmila Juříčková, PR manažerka pobočky, odpovídá na naše dotazy.

Jaké služby poskytuje Společnost pro ranou péči v Olomouci, pobočka pro rodinu? 

Odborně, laskavě a empaticky pomáháme rodinám s dětmi s postižením zvládnout těžkou situaci a žít naplněný život. Poradkyně rané péče přivážejí odbornou pomoc k rodinám domů. Společně s rodiči rozvíjejí dítě tak, aby co nejlépe využilo svůj potenciál, aby viděli pokroky a zjistili, že právě jejich dítě je úžasné, i když trochu jinak.

Kdo je typická cílovka? 

V péči máme děti s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením. Velkou část tvoří děti s poruchou autistického spektra, předčasně narozené nebo těžce nemocné od narození do 7 let věku.

Jak probíhá běžný den v rodině, která se stará o dítě s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením? 

Je to péče na 24 hodin 7 dní v týdnu. Rodiče často nemají možnost vydechnout, mít čas na sebe. Absolvují spoustu vyšetření, cvičení, rehabilitací a často i hospitalizací v nemocnici. 

Co to znamená pro rodiče? Jak jim v tom pomáháte? 

Pokud se rodina nerozpadne a má podporu příbuzných, po čase rodiče tento osud přijmou a dokáží se zapojit do některých běžných aktivit. Jeden z rodičů často musí přerušit svou pracovní činnost, dostanou se tak do finančních potíží a mnohdy i sociální izolace. Volný čas jim nezbývá žádný. Organizujeme víkendové pobyty a akce pro rodiny, např. pečení perníčků, Mikulášské setkání, pravidelné muzikoterapie a canisterapie. V budoucnu bychom chtěli vybudovat odlehčovací službu, kde by po nějakou část dne bylo o děti postaráno.

Každý dar a pomoc umožní našim rodinám zažívat lepší život. Nikdo z nás bych nechtěl být v takové situaci, přesto se to může stát každému. O to více si ceníme každé pomoci a podpory.

 

Chcete-li rodiny aspoň na chvíli vytrhnout ze zajetého kolotoče a dopřát jim malý oddech, zakupte pro ně dárkový šek do divadla. Samy si zvolí vysněné představení a termín, který jim bude vyhovovat.