Moravské divadlo navštívilo přes sto jeden tisíc diváků. Sezona 2023/2024 rozšířila repertoár o jedenáct nových titulů

1. 7. 2024 / Tiskové zprávy
Moravské divadlo navštívilo za sezonu 2023/2024 přes sto jeden tisíc diváků a průměrná návštěvnost se vyšplhala na 82 %. Natěrač, Želary a Sugar patří do pětice nejnavštěvovanějších premiérových titulů. Dohromady jich Moravské divadlo Olomouc uvedlo jedenáct, z toho čtyři ve světové premiéře. Zásadní bylo navázání spolupráce s Muzeem umění Olomouc, díky níž vznikla taneční inscenace Freedom in Motion speciálně vytvořená pro nově otevřený prostor MUO CENTRAL. Ateliér MDO rozšířil nabídku kurzů a workshopů o unikátní Divadelní kurz první pomoci. Divadelní lektorky se podílely na divadelním táboře Divadlo hrou s Koločavou. Ve vánoční benefici se podařilo vybrat a předat dárkové šeky klientům odlehčovacích služeb v hodnotě přes 20 tisíc korun.

Moravské divadlo navštívilo v sezoně 2023/2024 přes sto jeden tisíc diváků a průměrná návštěvnost se dostala na 82 %. Nejvíce navštěvované tituly byly Louskáček – Kouzelný příběh, Sherlock Holmes: Vraždy vousatých žen, Nedotknutelní, Sluha dvou pánů a Obraz Doriana Graye. K nejnavštěvovanějším premiérovaným titulům patřily Natěrač, Brouk v hlavě, Želary, Sugar a Liška B. Průměrná návštěvnost open air festivalu Moravské divadelní léto byla 88 %.

V sezoně 2023/2024 Moravské divadlo navázalo spolupráci s nově zrekonstruovaným prostorem MUO CENTRAL, kde soubor baletu uvedl ve světové premiéře inscenaci Freedom in Motion, která zároveň zahájila mezinárodní přehlídku současného scénického umění – festival Divadelní Flora. Na něm se letos představily všechny tři soubory. Soubor činohry uvedl muzikál ELA! a opera inscenaci Ad Matrem. Ateliér MDO navázal mj. unikátní spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje a vznikl tak Divadelní kurz první pomoci jako doprovodná aktivita k inscenaci Ad Matrem. Slibně se rozjela a do povědomí Olomoučanů se dostala Půjčovna kostýmů, paruk, rekvizit a nábytku, kterou spravuje garderoba a další technické složky.

Moravské divadlo nepolevilo ani ve společenské odpovědnosti. V létě 2023 se divadelní lektorky zapojily do realizace divadelního tábora Divadlo hrou s Koločavou, který mělo za cíl integrovat děti vnitřních válečných vysídlenců mezi místní komunitu. V prosinci proběhl už druhý ročník benefice Zahrajte si na Ježíška, který byl tentokrát věnován klientům odlehčovacích služeb v Olomouckém kraji. Lidé nakoupili divadelní dárkové šeky v celkové hodnotě 21 970 Kč, které rodiče pečující o hendikepované dítě promění za vstupenku na vybrané představení. Zvýhodněné vstupenky jsou nabízeny také onkologicky nemocným pacientům a klientům spolupracujících organizací Dobré místo pro život a Amélie.

„Jsem vděčný, že se nám přes velmi náročnou a finančně napjatou sezonu podařilo udržet divácký zájem a návštěvnost se opět přehoupla přes sto tisíc diváků. Zásluhu na tom mají šéfové a dramaturgové, kteří plánují nové tituly a oslovují kvalitní tvůrce, neméně jako všichni zaměstnanci z jevištního provozu, výroby a další složky,“ sdělil ředitel Moravského divadla David Gerneš.

Ocenění

Na začátku sezony 2023/2024 získal tanečník Sergio Méndez Romero, držitel Ceny Thálie z roku 2022 za kategorii balet, tanec a pohybové divadlo, Cenu primátora. Tři členové baletního souboru se objevili v širší nominaci na Cenu Thálie 2023 – Aurélien Jeandot za hlavní mužskou roli v Boleru, Rory Ferguson za Escamilia v baletu Carmen a Emily-Joy Smith za Starickou v baletu Ivan Hrozný. Soubor se také zúčastnil Soutěžní přehlídky současné taneční tvorby v České republice Balet 2023, na které mu za inscenaci Bolero & Carmen byla udělena Cena za nejlepší kolektivní výkon a vzrůstající úroveň baletního souboru.

V dubnu 2024 získala inscenace Ad Matrem s podtitulem Opera o hledání ztraceného chlapce, kterou na hudbu Henryka Góreckého zinscenovali Petr Erbes a Boris Jedinák, Cenu Olomouckého kraje za rok 2023 v kategorii divadlo.

Činohra

Soubor činohry uvedl pět premiér. Do sezony vstoupil s dramatem Jmenuji se Ašer Lev vyprávějícím o nadaném malíři pocházejícím z chasidské komunity v New Yorku. Po dvou letech se v roli režisérky vrátila Jana Paulová a nazkoušela zde komedii Donalda Churchilla Natěrač, v níž sama hrála neuvěřitelných dvacet dva sezon. Miroslav Krobot se spolu s Lubomírem Smékalem podíleli na dramatizaci Těsnohlídkovy Lišky Bystroušky, kterou doplnili o několik autorských písní a uvedli ji pod názvem Liška B. S touto inscenací vyjel v květnu soubor činohry také na zlínský Festival Setkání / Stretnutie, který představuje dramaturgické novinky z českých a slovenských divadel.

Janka Ryšánek Schmiedtová nastudovala se souborem klasickou bulvární komedii Georgese Feydeaua Brouk v hlavě. Vrcholem sezony byla světová premiéra muzikálu ELA! o olomoucké rodačce a automobilové závodnici Elišce Junkové. Inscenaci režíroval podle hry Tomáše Syrovátky šéf souboru Roman Vencl. Hudbu složil Filip Tailor.

„Na konci června jsme se rozloučili s panem Václavem Bahníkem, pro něhož to byla už 42. sezona v činohře Moravského divadla. Za tu dobu zde ztvárnil řadu nezapomenutelných rolí a my mu přejeme pevné zdraví a elán v nové životní etapě. Neloučíme se však definitivně. Václav sice končí ve stálém angažmá, ale čas od času bude v našich inscenacích účinkovat jako host,“ prozradil šéf činohry Roman Vencl.

Cenu města za rok 2023 za společenský přínos obdržel Pavel Hekela. Bývalý ředitel Moravského divadla a olomouckého studia Českého rozhlasu, pedagog, moderátor, divadelní herec a režisér, který pravidelně hostuje v činoherních inscenacích Moravského divadla.

Balet

Olomoucký balet představil ve světové premiéře hned dva tituly. Prvním byla tanečně-dramatická inscenace Želary, kterou připravila choreografka Hana Litterová a hudbu k ní složila Zuzana Lapčíková, jež ji také doprovodila zpěvem a hrou na cimbál. „Podařilo se nasadit celkem tři obsazení titulních rolí. Jedna z představitelek Hany Jade Lacarra po premiéře soubor sice opustila, ale těší nás skutečnost, že dalším jejím působištěm se stala Pařížská opera, což svědčí o velmi vysoké úrovni našeho souboru,“ uvedl šéf baletu Jan Fousek.

Freedom in Motion, inscenace složená ze dvou choreografií WHITEflag day od Roberty Ferrary a Inventing Freedom od Štěpána Pechara, si svou světovou premiéru zažila v nově otevřeném prostoru CENTRAL a současně zahájila festival Divadelní Flora. „Baletní soubor tak získal nový prostor, kde se může realizovat, kde může vytvářet nové choreografie, a tak trochu experimentovat. Jsem za tuto spolupráci vedení Muzea umění velmi vděčný. Poprvé se balet také stal součástí festivalu Divadelní Flora,“ sdělil Fousek.

Mimo baletní repertoár se soubor podílel i na dvou operních premiérách, a to Sedlák kavalír / Komedianti a Sugar. Začátek sezony otevřel již tradičně Baletním gala na Zámku Plumlov.

Opera a opereta

Soubor opery a operety uvedl ve světové premiéře operu Ad Matrem, jíž na hudbu Henryka Góreckého zinscenovali Petr Erbes a Boris Jedinák. Jde v ní o hledání ztraceného chlapce a prožívání strachu a beznaděje rodičů a záchranářů. Inscenace obdržela Cenu Olomouckého kraje za rok 2023 v kategorii divadlo. Prosincová premiéra představila dvě veristické opery Sedlák kavalír / Komedianti v režii šéfky souboru Veroniky Kos Loulové. Následoval muzikál Sugar v režii Marka Davida. V rámci Roku české hudby soubor uvedl operu Prodaná nevěsta, kterou nastudovala režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová a dirigent Marko Ivanović. Průběžně po celou sezonu probíhaly také koncerty hráčů orchestru ve Vile Primavesi.

Divadelní orchestr se zúčastnil akce Opera pod májovým nebem v Litomyšli a smyčcové kvarteto a část sólistů maďarského festivalu VéNégy ve městě Nagymaros, kde vystoupili s operním flasmobem a gala koncertem. V létě se soubor zúčastní ještě festivalu ULICA v polském Krakowě a domácího Colours of Ostrava.

V průběhu roku došlo ke změně na postu dramaturgyně souboru. Vilmu Bořkovec vystřídala Viktorie Vášová. Po 42 sezonách v Moravském divadle se rozloučila sbormistryně Lubomíra Hellová, kterou nahradí Michael Dvořák. Jeho první spoluprací se sborem je zkoušení autorského site specific projektu Malý třesk, který vzniká v rámci Roku české hudby a v září bude uveden v Červeném kostele. Paní Hellová obdržela Cenu města 2023 za oblast kultury.

Ateliér MDO

Edukační a doprovodný program při divadle představuje nový směr divadelní praxe a usiluje o navázání bližšího kontaktu mezi divadelní institucí a diváky. V sezoně 2023/2024 Ateliér MDO realizoval kvalitní vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé i odbornou veřejnost.

Program pro děti rozšířilo několik novinek jako Cirkus pro nejmenší, Jarní lidová dílna nebo Prožij den baletky. „Velkou radost nám udělala otevřená zkouška Prodané nevěsty pro nejmenší děti do jednoho roku a jejich rodiče. Program jsme nazvali Prodanka, baby! a měl velký ohlas, proto v tomto konceptu budeme chtít určitě pokračovat,“ uvedla Petra Slezáčková, vedoucí Ateliéru MDO.

Dramaturgické úvody, otevřené zkoušky, besedy jsou oblíbené komunikační můstky s dospělým divákem. Mimo to Ateliér pořádá řadu odborných tematických kurzů souvisejících se scénickým uměním. Zájemci se mohli zúčastnit například workshopu improvizace, baletu, contemporary dance, dabingu a dalších. „Velmi oblíbenou a rychle vyprodanou se stala série interaktivních besed Poznej divadelní profesi, kdy jsme účastníkům představili práci vlásenkářky, jevištních techniků a garderobiérky. Na maximum jsme naplnili také intenzivní kurzy na pokračování – herecko-režijní workshop a rétoriku,“ hodnotí Petra Slezáčková.

Ateliér MDO byl aktivní také na poli navázání nových spoluprací. „Dramaturgické úvody v uplynulé sezoně tvořily pod naším mentoringem studentky Katedry divadelních a filmových studií Univerzity Palackého, které je potom i samostatně lektorsky vedly. Ve spolupráci se Střední polygrafickou školou Olomouc a autorkou Ilonou Mach jsme zase vytvořili divadelní zápisníky pro děti. Unikátní spolupráci jsme navázali se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje. S jejími lektory jsme vytvořili Divadelní kurz první pomoci jako doprovodný program k operní inscenaci Ad Matrem,“ uvedla Petra Slezáčková. Tento kurz byl prve realizován pro širokou veřejnost a mládež od 12 let v lednu 2024; posléze v rámci neformálního vzdělávání pedagogických pracovníků na školách, kdy se podařilo proškolit přes 100 osob.

V rámci dotačního programu Národního plánu obnovy se realizoval projekt s názvem Ateliér MDO na školách. Projekt měl za úkol přiblížit pedagogickým pracovníkům možnosti využití Ateliéru MDO a Klubu mladého diváka Arter, ale zejména uvést pedagogy do základů dramatické výchovy a její praxe.

 

Pavlína Dočkalová

Tisková mluvčí/ PR