Lilia Kaliko

Lilia Kaliko se začala věnovat tanci v roce 2008 v Mnichově pod vedením renomovaných pedagožek Jekatěriny Kaščevy, Iriny Miknovič a Claudie Zrenner-Braedeker. V roce 2014 pokračovala ve studiích v Miláně pod vedením Frederica Olivieriho a v roce 2021 absolvovala na Teatro alla Scala. Pro přípravný ročník si vybrala Akademii ruského baletu Agrippiny Veganovové v Petrohradě. Od listopadu 2023 je členkou souboru baletu Moravského divadla Olomouc.