Terezie Najdekrová

Terezie Najdekrová pochází z Olomouce. Vystudovala s vyznamenáním obor Muzikologie (Hudební věda) na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci studií absolvovala zahraniční stáž v Německu, Rakousku a Itálii. Další odbornou praxi získala stáží v archivu Filharmonie Brno, dále byla například součástí produkčního týmu Velikonočního festivalu duchovní hudby v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Brno. Se studiem pokračuje v doktorském programu ve spolupráci s Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. V Moravském divadle Olomouc pracuje od roku 2021 jako archivářka.
 

V čem spočívá Vaše práce archivářky?
Pečuji o uložené archiválie (notový a textový materiál, programy, fotografie ad.), zakládám archiválie nové, doplňuji a spravuji elektronickou databázi, vyhovuji veškerým badatelským požadavkům, a především, spolu s dalšími kolegy, zajišťuji, aby měl každý divadelník v pořádku své noty a texty připravené k umělecké činnosti.