Na jeviště Moravského divadla se po sedmnácti letech vrací Nabucco. Slavná opera Giuseppe Verdiho má premiéru v pátek

Dec 21, 2021 / Napsali o nás
Po sedmnácti letech se na jeviště Moravského divadla vrací slavná opera Giuseppe Verdiho Nabucco. Příběh o osvobození Židů z babylonského zajetí odvypráví soubor opery a operety pod vedením režisérky Jany Andělové-Pletichové a autora hudebního nastudování Petra Šumníka. A když už jsme zmiňovali sedmnáctku, pak vězte, že premiéra nové inscenace se uskuteční tento pátek, sedmnáctý prosincový den v 19 hodin. Druhá premiéra bude na programu o den později, tedy v sobotu 18. prosince opět v 19 hodin.

"Nabucco patří mezi opery, jež považuji za jakýsi zlatý fond opery. Jedná se o operu, která bývá divácky velmi vděčná a já věřím a doufám, že i naše zpracování bude na repertoáru dlouhé roky a bude bavit vyprodané hlediště našeho divadla," uvedl ředitel Moravského divadla Olomouc David Gerneš.

Raná Verdiho opera Nabucco má zajímavou historii. Slavné dílo, které zdobí nádherné sborové pasáže, totiž málem vůbec nevzniklo. Libreto Temistocla Solery totiž původně dostal skladatel Otto Nicolai, který jej ovšem odmítl, protože se mu nelíbily historické souvislosti a bojové scény. "Verdi měl v té době za sebou neúspěšnou operu Stanislav, navíc jej potkala tragédie v podobě úmrtí manželky a dvou dětí. Verdi dokonce prohlásil, že už nebude komponovat. Pak jej ale oslovilo libreto Nabucca, především proto, že v něm našel spojitost s tehdejší politickou a společenskou situaci v Itálii, která bojovala o sjednocení a o vymanění se z nadvlády Rakouska-Uherska. Přes historickou událost se tak mohl vyjádřit k současnosti. Toto ve Verdim zapálilo novou sílu ke komponování, potažmo k životu," popsala režisérka Jana Andělová-Pletichová, která se k slavnému opernímu dílu vrací po necelých deseti letech od nastudování v Opavě.

Podle tvůrců chystané inscenace je opera Nabucco postavená na kontrastech. "Na jedné straně máme židovský národ, jehož víra zdůrazňuje myšlenku a duchovno, zatímco babylonská kultura a víra je postavená na efektu. Vedle mohutných sborových scén tu máme intimní scény, v nichž je důraz kladen na charaktery a vztahy jednotlivých postav. Chceme v naší inscenaci zachovat příběh se vší svou pompézností, ale současně chceme vyzdvihnout i tyto komorní momenty," přiblížila režisérka.

Autor hudebního nastudování Petr Šumník upozornil, že o Nabuccovi se tradičně hovoří jako o sborové opeře. "Právě sborové scény – slavný sbor Židů nevyjímaje - a scény se sólisty a sborem považuji za nejefektnější a pro posluchače nejzajímavější. Krásný hudební nápad představuje jistě árie kněze Zachariáše, kde doprovod tvoří pouze šest sólových violoncell, nebo závěrečná modlitba. Typicky "verdiovské" melodie si všichni jistě náležitě užijí," shrnul dirigent.

"Verdi měl sborová čísla v oblibě a zakomponoval je do většiny svých oper. V Nabuccovi je velké množství krásných sborových výstupů. Sboru patří hned úvod opery. Efektní je také ansámbl Immenso Jehova v závěru opery, který je intonačně velmi náročný, neboť je zpívaný a capella a orchestr se přidá až v posledních třech taktech," zdůraznila sbormistryně Lubomíra Hellová a doplnila, že pro potřeby inscenace byl sbor olomoucké opery a operety čítající necelých třicet členů rozšířený o dvacet externistů.

V titulní roli se představí Martin Bárta, kterého už olomoucké publikum zná z inscenace Fidelio. S Nabuccem se setkal už ve třinácti produkcích, zpíval jej v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě či Mannheimu. "Samozřejmě je pro mě snazší, když roli dobře znám a mám ji takříkajíc pod kůží. Tvrdím, že Verdiho opery jsou nejtěžší disciplínou. Jsou v nich široké melodie, velké fráze, hlas se prověří po všech stránkách, co se týče rozsahu, dramatismu, lyriky. Verdi uměl napsat pěvecké party tak, že každý hlas využil na maximum. Nabucco je skvělá příležitost po pěvecké i herecké stránce. Titulní hrdina prochází výrazným přerodem z neohroženého vojevůdce ve zlomeného člověka, který tápe a postupně procitne a obrací se k Bohu," popsal Bárta.

Roli Nabucca s ním alternuje Jakub Tolaš. Pro něj je to naopak první setkání s touto postavou. "Nabucca zpíval můj tatínek a bratr, takže přebírám rodinnou štafetu. Je to snad nejtěžší role, jakou jsem kdy zpíval. Celý život jsem dostával spíše lyričtější party, až tady jsem dostal možnost zazpívat si v Rigolettovi a Ernanim. Pro mě je to svým způsobem protiúkol. Je těžké vybudit v sobě agresivitu nebojácného vojevůdce a geroje. Je to nádherný part s velkým dramatickým obloukem, ale nesmírně náročný," shrnul Tolaš. Dceru Fenenu ztvární Dana Šťastná a Eva Wolfová Zatloukalová, její nevlastní sestru Abigail si zahrají Radoslava Müller a Iveta Jiříková. V roli kněze Zachariáše uvidíme Jiřího Přibyla a Davida Szendiucha, židovského vojevůdce Ismaela ztvární Petr Martínek a Jakub Rousek. Vedle orchestru a sboru spoluúčinkuje v inscenaci také balet.

Autorem scény je Jaroslav Milfajt, kostýmy navrhla Michaela Savovová. "Hlavním impulsem byla Zeď nářků v Jeruzalémě, kde Židé vkládají svá přání a modlitby. To byl základ pro scénu, která je rozložitelná na segmenty. Nechtěli jsme jít cestou výrazné vertikality a mohutných schodišť. V kostýmech se pak historie spojuje s dneškem. Opět tu máme téma kontrastu, kdy se na jevišti objevují okázalé i prosté oděvy," popsala režisérka.

V historii českého divadla v Olomouci jde o teprve čtvrté nastudování Nabucca, po inscenacích v letech 1964 a 1989 měla Verdiho opera poslední olomouckou premiéru 17. prosince před sedmnácti lety, režie se ujal Michael Tarant. "Naše poslední inscenace z roku 2004 měla více než padesát repríz a během tohoto období jsem si sám k této opeře vybudoval dost silný vztah. Návštěvnost byla vždy velká, a to je také jeden z důvodů, proč jsem tento titul vybral do dramaturgie této sezony. Věřím, že nová inscenace v režii Jany Andělové-Pletichové a s kvalitním obsazením bude opět diváckým tahákem," sdělil umělecký šéf souboru opery a operety Miloslav Oswald.

(red)

Olomouc.cz, 14.12.2021