V Moravském divadle se chystají letní opravy. Budova bude mít novou fasádu

Jun 30, 2023 / Tiskové zprávy
Během divadelních prázdnin budou v Moravském divadle i letos probíhat opravy a údržbové práce. Nejzásadnější a nejnákladnější bude oprava fasády ze strany Horního náměstí, která zahrnuje i restaurátorské práce.

„Pokračujeme v revitalizaci svrchního pláště budovy a letos budeme opravovat fasádu a chystat ji na nasvícení. Zároveň s tím se budou dělat restaurátorské práce na kamenných a nekamenných prvcích. Budeme opravovat i nápis,“ sdělil technický náměstek Moravského divadla Bohuslav Kraus. Vysoutěženým dodavatelem je olomoucká stavební firma HSH Stav. Předpokládané náklady na opravu fasády vč. restaurování figurálních a nefigurálních prvků jsou 2,2 miliony korun vč. DPH. Očekávaná dotace z Ministerstva kultury je 120 tisíc, zbytek vykryje příspěvek zřizovatele.

„Divadlo patří k velice hodnotným budovám na Horním náměstí. Těším se, že fasáda po rekonstrukci prokoukne, a tím oživí prostor mezi radnicí, trojičním sloupem a Arionovou kašnou, na němž se odehrává řada kulturních a společenských akcí,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu a školství Viktor Tichák.

Termín opravy fasády je plánován od 1. července do 25. srpna. U budovy bude stát lešení, ale žádná omezení pro kolemjdoucí se nechystají. Divadelní ulice zůstane průchozí. 

Budova postavená v roce 1830 patří k nejstarším divadelním objektům v České republice. Pro další a zároveň finální fázi revitalizace svrchního pláště, s předpokladem realizace do roku 2025, se připravuje projekt nového parteru zahrnující rekonstrukci pokladen a divadelní kavárny. Ten je nyní ve stádiu architektonických návrhů, které se konzultují s Národním památkovým ústavem.

Mimo fasádu se během léta budou opravovat také požární vrata na boční jeviště, světlíky nad atriem a podhled pod krejčovnami. Dále se bude opravovat osvětlení bočního jeviště, forbína a tahy a řešit drobné údržby. Celková předpokládaná hodnota těchto oprav je okolo 1,15 milionů korun. 

Na jaře proběhlo výběrové řízení na dodavatele nového světelného pultu, který se nyní bude instalovat. Jedná se o investici v předpokládané výši 1,42 milionů korun.

Až do konce roku budou nadále realizována nízkonákladová opatření, která se dotýkají úspor energií – světla, tepla i elektřiny. Namontují se pohybová čidla pro ovládání osvětlení ve společných prostorách. Budou se instalovat termo hlavice, které efektivně regulují teplotu v kancelářích apod.

Pavlína Dočkalová, Tisková mluvčí/ PR