Zahrajte si na Ježíška! Vánoční benefiční akce Moravského divadla umožní sociálně ohroženým klientům lokálních organizací návštěvu vysněného představení

Dec 5, 2022 / Tiskové zprávy
Moravské divadlo dlouhodobě podporuje charitativní projekty. V prosinci přichází s benefiční akcí Zahrajte si na Ježíška, která má za cíl zprostředkovat divadelní zážitek klientům místních neziskových nebo příspěvkových organizací, pro které je jinak návštěva divadla z různých důvodů složitá nebo nemožná. Akce bude probíhat od 5. do 21. prosince, kdy mohou zájemci zakoupit benefiční dárkový šek v libovolné hodnotě a věnovat ho vybraným organizacím Paměť národa Střední Morava, Člověk v tísni, SPOLU Olomouc, Sociální služby statutárního města Olomouce nebo Sociální služby Olomouckého kraje.

„Kultura je jednou ze základních lidskýchpotřeb, která mj. umožňuje, aby člověk mohl kriticky přemýšlet. A proto jsme serozhodli utužit sounáležitost v rozdělené společnosti tím, že usnadnímepřístup na kulturu sociálně ohroženým osobám,“ sdělil k akci ředitelMoravského divadla David Gerneš a dodává, že benefice má podpořit seniory,osoby s handicapem nebo rodiny s nízkými příjmy.

„Jako náměstkyně pro sociální záležitosti si velice vážím přístupu Moravského divadla, příspěvkové organizace města, která hledá cestu, jak podpořit rodiny a jednotlivce s nízkými příjmy tak, aby dosáhli na kulturní akce, které jim pomohou důstojně zpříjemnit čas a zapomenout na jejich trápení. I když se návštěva kultury někomu může zdát jako zbytná, pro životní spokojenost je stejně důležitá jako materiální nebo finanční pomoc,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Kateřina Dobrozemská.

Benefiční dárkový šek s libovolnou hodnotou mohou fyzické i právnické osoby zakoupit osobně v pokladně divadla nebo online na www.mdol.cz a poté jej poslat na email pokladna@mdol.cz s informací, kterou organizaci chce dárce podpořit. 

Dárkový šek má platnost jeden rok od zakoupení ajeho výhodou je, že si klienti sami zvolí vysněné představení a termín, kterýjim bude vyhovovat. S nákupem dárkového šeku návštěvník obdrží darovacícertifikát Moravského divadla, který může posloužit jako vánoční dárek pro rodinnépříslušníky, jejichž jménem dárkový šek zakoupí. 

Na vánočním koncertě ve VilePrimavesi 22. prosince budou dárkové šeky osobně předány ředitelem Moravského divadla zástupcůmjednotlivých lokálních organizací. 

•           Paměťnároda/ Sbírka autentických událostí 20. století zachycených přímými pamětníky

•           Člověkv tísni/ Sociální služby pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci

•           SPOLUOlomouc/ Sociální služby a další aktivity pro lidi s mentálním postižením ajejich blízké

•           Sociálníslužby statutárního města Olomouce/ Provoz azylového domu pro matky s dětmi apro osoby v nouzi, služby pro seniory apod.

•           Sociálníslužby Olomouckého kraje/ Domov u Třebůvky Loštice, p.o.; Domov seniorů POHODAChválkovice, p.o.; Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.

Otevírací doba pokladny Moravského divadla akontakt:

tel.: 585 500 500

pokladna@mdol.cz

 

Otevírací doba:

po, st 9:00-18:00

út, čt, pá 12:00-18:00

Pokladna je dále otevřena před představeními.

Pavlína Dočkalová, Tisková mluvčí/ PR