Přípravy na divadelní tábor Divadlo hrou s Koločavou jsou v plném proudu. V letošním ročníku jsou zapojená čtyři divadla z celé republiky i Univerzita Palackého

29. 4. 2024 / Tiskové zprávy
Divadlo hrou s Koločavou, inovativní integrační projekt, který se poprvé uskutečnil v létě 2023, chystá své pokračování. Jak děti přirozeně naučit toleranci a empatii prostřednictvím hry a divadla se stane předmětem divadelního tábora, který se uskuteční v termínu 25. 7.– 4. 8. 2024 v ukrajinské Koločavě. Do projektu, který pořádá organizace PŘES HRANICE EU, se zapojí lektoři z Moravského divadla Olomouc, Divadla Drak, Divadla Polárka a Městských divadel pražských a překladatelky z Univerzity Palackého v Olomouci. Pro realizaci projektu organizace zřídila sbírku s transparentním účtem.

V ukrajinské Koločavě nachází nový a bezpečný domov rodiny s dětmi přestěhované z oblastí postižených válkou na Ukrajině. Zatímco loni byl interaktivní program soustředěný kolem hudebních pohádek Minioper, letos jde ještě dál. Cílem zůstává navodit vzájemné porozumění a respekt mezi místními dětmi a dětmi z rodin vnitřních vysídlenců. „Tábor Divadlo hrou s Koločavou je víc než jen prázdninová zábava. Je to prostor, kde se děti z různých prostředí učí spolupracovat, vyjadřovat své emoce a přijímat rozmanitost. Cílem je nejen seznámit je s uměním divadla, ale také podpořit rozvoj laskavosti a tolerance. S dětmi budeme vytvářet divadelní inscenaci založenou na pohádkách z celého světa,“ uvedla k záměru projektu Jana Neduha, divadelní lektorka z Divadla Drak, která se spolu s lektorkami z Moravského divadla účastnila i pilotního projektu v roce 2023. Letos se přidají ještě lektorky z brněnského Divadla Polárka a Městských divadel pražských a opět také tlumočnice z řad studentek Univerzity Palackého v Olomouci. 

„Letos pojedeme ve větším složení a také náměty budou sesbírané z mytologií z celého světa. Budeme rozděleni do čtyř skupin a každá z nich nazkouší jeden námět. Věřím, že nejen pro nás tvůrce, ale hlavně pro děti bude zajímavé seznámit se s grónskou legendou a japonskými, himalájskými či indiánskými pohádkami,“ uvedla divadelní lektorka z Moravského divadla Jana Posníková.

K uskutečnění cesty chybí jen málo. „Pomozte nám získat peníze, jež pokryjí náklady na dopravu, stravu a ubytování lektorek a tlumočnic, které vše připravují a dělají ve svém volném čase bez nároku na honorář,“ doplnil Radim Kupec z neziskové organizace PŘES HRANICE EU, jež dlouhodobě působí na Ukrajině a poskytuje zde humanitární a materiální pomoc. Na realizaci divadelního tábora organizace zřídila sbírku s transparentním účtem 2602788279/2010 (zpráva pro příjemce Divadlo). 

V další plánované etapě projektu by organizace PŘES HRANICE EU chtěla realizovat výlet ukrajinských dětí do České republiky. „Část vybraných financí bychom rádi použili na vypravení autobusu a cestu dětí po Česku, kde by ideálně ve městech, odkud jsou zapojená divadla, nazkoušené pohádky zahrály,“ uzavřel Kupec.

 

Pavlína Dočkalová, Tisková mluvčí/ PR