Ateliér

Ateliér v sezoně 2023/24

Ateliér MDO vznikl v sezoně 2021/2022 z iniciativy herečky Jany Posníkové. Od ledna 2023 převzala jeho vedení Petra Slezáčková, která společně s lektory a lektorkami tvoří rozmanitý program Ateliéru pro děti i dospělé. 

Jedná se o vzdělávací platformu při Moravském divadle Olomouc, která se snaží přiblížit divadlo všem generacím prostřednictvím atraktivních workshopů, dramaturgických úvodů, besed, otevřených zkoušek, programů pro děti a studenty a dalšími aktivitami.

V sezoně 2023/2024 plánuje Ateliér MDO představit novou dramatickou dílnu pro děti a navázat na úspěšné projekty ze sezony minulé. Kromě dramaturgických úvodů a besed to jsou také otevřené zkoušky, baletní dílny a workshopy na různá témata. Ateliér připravil i speciální divadelní zápisník určený žákům a studentům. V červnu 2023 uvedl Ateliér první audiowalk Moravského divadla s názvem Po stopách divadla, který je dostupný v aplikaci TourStories.

Ateliér MDO můžete sledovat také na Facebooku a na Instagramu

logo financovano eu narodni plan obnovy

Připravujeme

Aktivity Ateliéru

Kurzy

Návštěvníky našich kurzů čeká intenzivní zasvěcení do konkrétního oboru či tématu. Naše kurzy se zaměřují na komplexní a hloubkový přístup k jednotlivým aktivitám, který umožní skutečně proniknout do vybraných oblastí. Kurzy probíhají ve formě intenzivního jednodenního cvičení nebo jsou rozděleny do více bloků.

Workshopy

Připravujeme tematické workshopy, zaměřující se na herectví, zpěv, komunikaci, step a další. Workshopy umožňují divákům přímý kontakt s divadelním prostředím, umělci a tématem workshopu. Cílem je získání či prohloubení jednotlivých dovedností a bezprostřední nacítění divadelní atmosféry. 

Dílny k inscenacím

Dílny k inscenacím jsou dramaticko-edukační aktivity na motivy jednotlivých představení. Cílem těchto dílen je rozvoj osobnostně-sociálních a uměleckých dovedností. Obsah dílen je zaměřen na zvýšení schopnosti vyjadřovat vlastní názor, formulovat argumenty, spolupracovat, diskutovat, ale také umět naslouchat. Dalším neméně důležitým cílem je představení divadla jako oboru. Účastníci se učí pochopit a uplatnit divadelní pojmy, rozlišit herní a reálnou situaci, vyzkouší si vstupovat do jednotlivých rolí, improvizovat a zkoumat témata z inscenací. 

Otevřené zkoušky a tréninky

Otevřená zkouška umožňuje divákům zažít přípravu divadelní inscenace na vlastní kůži a vidět tvůrce ve zkušebním procesu. V některých případech je otevřená zkouška spojena s teoretickým úvodem v podání divadelních lektorů či tvůrců. Poté následuje samotná návštěva zkoušky a následné diskuse či beseda, která dává prostor k divácké reflexi. Cílem tohoto formátu je představit proces zkoušení inscenace divákům.

Dramaturgické úvody a besedy po představení

Vybraná představení v měsíci jsou doplněna o dramaturgický úvod či besedu. Diváci se mohou dozvědět zajímavosti a fakta o inscenaci, poslechnout si tvůrce nebo se na něco přímo zeptat.

Audiowalk

Stačí si nasadit sluchátka a zaposlouchat se. Zveme vás na první audiowalk Moravského divadla, se kterým zažijete Olomouc ještě trochu jinak. Audiowalk s názvem Po stopách divadla stáhnete v mobilní aplikaci TourStories ve vašem smartphonu.

Povídání o tom, jak vypadalo a vznikalo divadlo před sto lety, jsme vytvořili na základě sbírky fejetonů Karla Čapka. I když se lidé, postupy a technické možnosti mění, v jádru je divadlo pořád docela stejné. My vás do Čapkova divadelního světa vezmeme na výlet a vašimi průvodci se stanou hlasy herců naší činohry. Čeká vás 11 zastavení na místech významně spjatých s olomouckou kulturou, kde se postupně dozvíte, jak vzniká divadelní inscenace. Zapojit se můžete také do bonusové hry. Zodpovězte na každém zastavení otázku, zapište si správné písmeno a na konci rozluštěte tajenku. Audiowalk začíná před budovou Moravského divadla na Horním náměstí a je jen na vás, kdy se na něj vydáte.

Pro děti

Baletní dílna

Baletní dílna představuje obor baletu zábavnou formou. Součástí je teoretický úvod pod vedením lektora a praktická část s ukázkami. Děti si během baletní dílny mohou zkusit základní baletní kroky a naučit se krátkou choreografii. Budeme také realizovat baletní dílny ke konkrétním inscenacím (například k inscenaci Obraz Doriana Graye nebo v předvánočním čase k inscenaci Louskáček).

Hudební dílna

Hudební dílna probíhá na orchestrální zkušebně s malým orchestrálním obsazením. Děti si mohou pod vedením lektora zkusit zahrát na hudební nástroje a prohlédnout si je. Také si mohou zkusit zahrát s orchestrem známé melodie (na jednoduché perkusní nástroje) nebo si vyzkoušet orchestr přímo dirigovat.

Dramatická dílna

Nejnovější dětská dílna zve do prostředí, kde vznikají divadelní inscenace a kde obvykle pracují jen herci a další tvůrci. Na naši divadelní zkušebně pro vás připravíme hodinu plnou her pro celou rodinu. Děti si budou hrát a plnit úkoly společně s pohádkovou postavou, která je provede zajímavým příběhem. Dozví se informace ze světa divadla nebo něco užitečného pro život. Hrou a zábavou vyplníme vašim dětem podzimní nedělní odpoledne a vy se můžete zapojit, nebo si jen u nás vypít kávu a chvíli na nic nemyslet.

Program pro školy

Dílny k inscenacím (po zhlédnutí inscenace)

Jedná se o edukační dílnu, která je vedena divadelními lektory poté, co studenti zhlédnou představení. Cílem je s žáky a studenty zpětně reflektovat kulturní zážitek, jejich pocity a emoce, prohloubit znalosti a bližší spojení s divadlem. Aktuálně máme připraveny dílny k inscenacím Manon Lescaut a Tlustý prase a vznikají dílny pro inscenace Přelet nad kukaččím hnízdem a Miniopery.

Profesně zaměřené workshopy

Jsou určené pro studenty středních škol, kteří mají základní povědomí o technologiích. Tyto workshopy přiblíží technologie používané v divadle, např. ozvučení, osvětlovačské práce nebo divadelní líčení atd. Cílem je rozvíjení umělecko-technických dovedností a zároveň přiblížení a přímé setkání s jednotlivými profesemi.

Edukační materiály

Zápisník

Zápisníky můžete získat ke studentské vstupence na pokladně nebo na vybraných akcích Ateliéru.

Metodické pracovní listy

 

Lidé