Michaela Turková

Michaela Turková se narodila v Olomouci. Je absolventkou konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde vystudovala obor harfa, a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, kde vystudovala učitelství pro 2. stupeň základních škol, obor anglický jazyk a hudební výchova. Do orchestru Moravského divadla nastoupila v roce 2009. Kromě působení v orchestru je také pedagožkou na ZUŠ Iši Krejčího, kde vyučuje hru na harfu. Kromě orchestrální hry hraje ráda také komorně nebo sólově jak klasickou, tak i současnou populární hudbu.