Pavlína Dočkalová

Pavlína Dočkalová pochází z Prostějova. Vystudovala marketingové komunikace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a sociální patologie a prevence na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Ve své praxi ráda propojuje oba směry. Pracovala jako sociální pracovník na kontaktním centru pro uživatele návykových látek a vedla komunikační kampaň pro organizaci řešící problematiku domácího a sexuálního násilí. Dále pracovala ve výrobní společnosti, kde měla na starosti komunikaci se zaměstnanci, HR marketing a image společnosti navenek. V Moravském divadle Olomouc pracuje od roku 2022.
 

V čem spočívá vaše práce tiskové mluvčí?
V prvé řade jde o komunikaci s novináři, předávání informací o premiérách a důležitých novinek z divadla, pořádání tiskových konferencí apod. Důležitou součástí mé práce je budování a rozvíjení vztahů s našimi diváky a se členy Klubu příznivců divadla a celkově vytváření pozitivního obrazu navenek např. publicitou v médiích, na sítích a jiných kanálech. Snažím se také zlepšit komunikaci směrem k zaměstnancům.

Jelikož moje pozice spadá pod obchodní oddělení, mou úlohou je také vymýšlení a realizace kampaní na podporu prodeje. Letos jsem se také podílela na abo kampani a vzniku fotografií pro premiérové tituly.

Co byla vaše největší profesní výzva?
Vedení celostátní kampaně pro oběti sexuálního násilí.

Co je pro vás největší relax?
Les, houbaření, plavání, folklor.