Petr Šumník

Petr Šumník vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v oboru řízení orchestru (u Petra Vronského), opery (u Jiřího Pinkase) a sboru (u Lubomíra Mátla). Po studiích působil postupně jako dirigent v Moravské filharmonii Olomouc, jako sbormistr Moravského divadla Olomouc a jako šéf opery a dirigent Slezského divadla v Opavě. Od roku 2001 je dirigentem a od roku 2010 šéfdirigentem souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc. Pedagogicky působí také na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci. S operními soubory v Opavě a Olomouci je držitelem pěti prestižních cen Libušek z operních festivalů pořádaných Jednotou hudebního divadla ČR.
 

V čem spočívá vaše práce?
Práce operního dirigenta zahrnuje spoustu činností: studium partitur, práci s orchestrem, se sólisty a korepetitory, s operním sborem, spolupráci s režiséry a choreografy. Právě tato pestrost a skloubení toho všeho dohromady, aby vznikla krásná inscenace, mě baví nejvíc.

Co byla vaše největší profesní výzva?
Každá práce na nové operní nebo baletní inscenaci je pro mě výzva. Za největší asi považuji nastudování Řeckých pašijí Bohuslava Martinů a Modrovousova hradu Bély Bartóka. Jsou to velmi náročná díla pro všechny hudební složky.

Co je pro vás největší relax?
Největší relax je pro mě jednoznačně sport: v létě kolo a horská turistika, v zimě lyže a celoročně běh.