Petr Zadorožný

Petr Zadorožný pochází z Olomouce. Po studiu na Střední škole polytechnické pracoval 14 let v soukromé firmě se zaměřením na telekomunikace a dále si pak vyzkoušel práci koordinátora lékařských kongresů. V roce 2013 nastoupil do Moravského divadla jako referent obchodního oddělení a od srpna 2017 působil poprvé na pozici vedoucího obchodního oddělení. Dva roky pak působil také na pozici vedoucího prodeje a služeb, aby se v roce 2022 opět vrátil na post vedoucího obchodního oddělení.
 

V čem spočívá vaše práce vedoucího obchodního oddělení?
Řídím a kontroluji chod celého obchodního oddělení, na kterém se zabýváme marketingem a PR, ale spadá pode mě také pokladna, předprodeje a hledištní servis. Dále mám na starosti komunikaci s našimi obchodními partnery a mecenáši, připravuji smlouvy, objednávky. Denně jsem v úzkém kontaktu se Správou uměleckého provozu, spolupodílím se na přípravě hracích plánů. Pro firmy a instituce domlouvám uzavřená představení.

Co byla vaše největší profesní výzva?
To že jsem přijal pozici vedoucího obchodní oddělení od bývalého ředitele Pavla Hekely.

Co je pro vás největší relax?
Největším relaxem je pro mě čas strávený s mými dvěma dcerami a ženou. Hlavně společnými výlety. Mám rád turistiku, kolo, lyže a dobré víno.