Věra Veselská

Pochází z Ostravy, studovala zpěv, sbormistrovství, hru na klavír a varhany na CSVŠ v Opavě, kde se také setkala s barokní hudbou. Následně absolvovala kurzy staré hudby v Moravském Berouně. Své vzdělání ukončila titulem MgA .na katedře hudebního umění Ostravské univerzity ve studijním oboru sólový operní zpěv. 

Od roku 1995 působila jako stálý host v operách, operetách, činohrách a baletech Národního divadla Moravskoslezského. Hostovala také v operách Slezského divadla v Opavě. Spolupracovala s Janáčkovou filharmonií Ostrava a zlínskou filharmonií. Byla finalistkou 9. ročníku Mezinárodní soutěže vokální slovanské hudby v Katowicích.

V sezoně 2010/2011 se stala členkou souboru opery a operety Moravského divadla.
 

Co vás na vaší práci nejvíc baví?
Na mé práci mě baví rozmanitost, sdílení, navozování emocí a společného prožitku.

Co byla vaše největší profesní výzva?
Ma největší profesní výzva v Olomouci bylo ztvárnění postavy Yty v opeře Yta innocens na Barokních slavnostech města Olomouc. A role Wandy Kvasinské v operetě Polská krev. Take nikdy nezapomenu na postavu Mrs. Elton v činohře Emma.

Co je pro vás největší relax?
Malování, dobrá kniha, příroda a naplňujicí práce.