Delicate

Anna Biczók

O inscenaci

Tři výjimečné tanečnice ze tří různých zemí vedou „hbitý“, podmanivý trialog na téma postavení a svobody ženy v rozličných kulturních a společensko-historických kontextech. V originální choreografii Anny Biczók, nominované na prestižní Cenu Rudolfa Labana pro nejlepší maďarský taneční počin loňského roku.

Inscenace je součástí mezinárodního festivalu 27. Divadelní Flora, již pořádá Flora Theatre Festival, z.s. Více o programu a doprovodných akcích najdete na www.divadelniflora.cz

 

Co vidíte, je energií nabitý, rozmanitý, famózní tanec tří vynikajících tanečnic v perfektní choreografii.

Ditta Rudle, tanzschrift.at

 

Fascinující podívaná na trojici mladých dam, vyspělých tanečnic, které bravurně zpracovaly téma jinakosti a podobnosti. […] Choreografka sice založila dílo na víceméně jedné kvalitě pohybu, ta však byla zpracována z pohledů tří osobností, tří tělesných zážitků a zkušeností.

Lucie Štádlerová, Taneční aktuality

 

 

Často slýcháme, že tanec je univerzální jazyk. Co ale skutečně znamená komunikovat pohybem? Kolik z naší kulturní a individuální historie zůstane, když slova selžou a začne mluvit tělo? Anna Biczók se ve své choreografické práci zaměřuje na paměť těla a tu zkoumá rovněž v delikátní choreografii DELICATE prostřednictvím tří skvělých tanečnic Adél Juhász, Karin Pauer a Saši Portyannikové, kde z různorodého pohybového a zážitkového materiálu všech tří tanečnic splétá podmanivý rozhovor o tom, jaké je být ženou v různých evropských kontextech.

Tanečnice maďarského, ruského a rakouského původu a maďarská choreografka, která má rovněž ruské kořeny, reprezentují tři národy s hlubokým kulturním vlivem a traumatizující společnou historií. Mohlo by se zdát, že – nyní, když pracují na mezinárodních projektech v různých zemích globalizovaného světa – se všechny osvobodily od svého původu a nedefinují se již ani na základě své vlastní umělecké identity. Ale právě v tomto bodě jde choreografický průzkum Anny Biczók „hlouběji a hlouběji do vrstev, od kůže přes kosti až po vnitřní orgány, od individuálního k univerzálnímu a během velmi dynamicky se proměňujícího pohybového dění na scéně nám tyto tři tanečnice beze slov vyprávějí, co je odlišuje a co je vzájemně pojí“. (Orsolya Bálint při udělování maďarské Ceny Rudolfa Labana 2023)

 

 

umělecká režie a choreografie Anna Biczók

choreografie Adél Juhász, Karin Pauer a Sasha Portyannikova

hudba Rozi Mákó

světla Kata Dézsi

kostýmy Csenge Vass

asistent režie Virág Arany

 

účinkují Adél Juhász, Karin Pauer a Sasha Portyannikova

 

premiéra 4. 5. 2022

délka představení: 50 min.

 

 

Podporu poskytl Národní kulturní fond Maďarska, Ministerstvo lidských zdrojů Maďarska, Creative Crossroads – Life Long Burning, program EU Kreativní Evropa, Workshop Foundation a Kulturní centrum SÍN.

 

speciální poděkování Ármin Szabó-Székely, László Fülöp, Zsófia Tamara Vadas, Gáspár Téri.

 

 

 

Anna Biczók (1982) je tanečnice, choreografka a performerka působící ve Vídni. V roce 2008 úspěšně ukončila budapešťskou Akademii současného tance, od té doby je nezávislou umělkyní, propojující vlastní choreografickou tvorbu se spoluprací s jinými osobnostmi a soubory, mj. HODWORKS, The Symptoms, big-Notwendigkeit, Timothy and the Things, Viktor Szeri, Claudia Bosse ad. Maďarská choreografka s ruskými kořeny ve své vlastní choreografické práci tíhne k tvorbě pohybových performancí s autobiografickými kořeny tanečnic*ků, které se zaměřují na hledání fyzických forem pro nefyzické oblasti vnitřního světa.

 

Choreografické dílo DELICATE bylo v roce 2023 vybráno do sekce [8:tention] v rámci mezinárodního festivalu ImPulsTanz ve Vídni, jenž představuje výrazné umělecké počiny profilujících se choreografických osobností mladé generace. Taktéž bylo zařazeno do finálního výběru tří inscenací nominovaných na prestižní maďarskou Cenu Rudolfa Labana za nejlepší taneční počin loňského roku.

 

Místo konání: S-klub

Délka představení: cca 50 minut, bez přestávky

Kdy hrajeme

Tuto inscenaci v nejbližší době nehrajeme.

Ukázky z inscenace