Ivana Dočkalová

Ivana Dočkalová pochází z Mostkovic. Vystudovala Konzervatoř Brno obor hra na violu u dlouholetého člena Wallingerova kvarteta Miroslava Kováře a dnes již zesnulého pana profesora Aloise Moráně. Na ZUŠ v Prostějově byla žákyní Naděždy Slavíčkové a Jaromíra Graffeho, který ji připravil na přijímací zkoušky na Konzervatoř. Ve studiu pokračovala na Janáčkově Akademii múzických umění v Brně pod vedením tehdejšího prvního violisty Filharmonie Brno a zakládajícího člena Czech Virtuosi Karla Procházky. Dále studovala obor dirigování u dirigenta Evžena Holiše. Jako stipendistka Nadace Český hudební fond odprezentovala několik let po sobě řadu sólových recitálů mimo jiné zaměřených i na soudobou hudbu. V roce 2000 dokončila studium a získala vysokoškolský diplom uznaný Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO Magistr umění. Je dlouholetou členkou Moravského komorního orchestru jako první sólo violistka, aktivně se zúčastnila řady interpretačních kurzů pod vedením světových lektorů. V roce 1998 se stala členkou Moravské Filharmonie Olomouc a také vypomáhá v celé řadě hudebních těles (Filharmonie Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Czech Virtuosi, Praha) pod taktovkou Gaspara Richtera, Petera Altrichtera, Sera Charlese Mackerrase, Petra Vronského, Jiřího Bělohlávka, Petra Chromčáka a celé řady dalších dirigentů. Od roku 1999 dosud představuje v roli první sólo violistky operní, operetní, muzikálová a baletní představení v Moravském divadle Olomouc. Věnuje se též vyučování mladých umělců. Koncertuje s různými tělesy po celé Evropě, před pěti lety byla součástí jedinečného hudebního projektu na Filipínách a o rok později se stejným projektem v Japonsku.   

 „Všichni vynikající pedagogové zásadním způsobem ovlivnili jak můj profesní život, uměleckou úroveň, taktéž i moji osobní lidskou stránku. Velmi si vážím skutečnosti, že jsem měla čest s těmito výraznými osobnostmi spolupracovat. Do okruhu lidí, kteří byli pro můj osobnostní rozvoj zásadní patří jistě kromě mých úžasných rodičů také osobnost docenta Rudolfa Šťastného, profesora Bohumila Kotmela, Jiřího Besperáta, profesora Adolfa Sýkory, profesorky Naděždy Bučkové a Soni Kovářové. Dále pak při studiu dirigování osobnost pana dirigenta Evžena Holiše, sbormistra Petra Fialy, Wolfganga Spitzbarta a Petra Válka a třídního učitele Vladana Wernera. Následně vznikla vynikající spolupráce s klavíristou Pavlem Kratochvílem a Marcelou Jelínkovou. Se svými spolužáky jsme odprezentovali řadu komorních koncertů v různém složení. Od sólového hraní přes dua, tria, kvarteta, komorní ansámbly včetně mnohokráte reprízovaného jedinečného Janáčkova Concertina s Honzou Jiraským. Dále fantastická spolupráce s koncertním mistrem Filharmonie Brno Pavlem Wallingerem, Alenkou Kabourkovou, Jirkou Pospíchalem, Liborem Meislem atd.  V současné době si velmi vážím práce s dirigenty a umělci z Moravského divadla Olomouc jak v orchestru, tak v komorních souborech, zejména aktivit se smyčcovým kvartetem. Je mi ctí, že mohu s těmito výraznými osobnostmi, z nichž každá je bezesporu jak uměleckým, tak lidským čistým originálem, spolupracovat. Fascinuje mne kreativita a pestrost, s jakou je možné pokaždé znova a vždy jinak pracovat s lidskými emocemi prostřednictvím nejkrásnějšího jazyka na světě – hudby. Posluchač a divák je pro mne bez rozdílu ten, kdo individuálně po svém vnímá a prožívá každý tón, akord, hudební frázi a následně emocionálně prožije celé dílo. Děkuji za to, že mohu být osobně součástí tolika kouzelných a čarovných příběhů. “ 

V letech 2006 – 2010 byla členkou zastupitelstva obce Mostkovice, kde působila jako místostarosta obce, a také byla členkou správní rady Místní akční skupiny Prostějov – venkov. V letech 2010 – 2014  působila jako členka zastupitelstva obce Mostkovice, dozorčí rady MAS PV – venkov. Je předsedkyní drezúrní komise Zlínské oblasti České jezdecké federace, zakladatelka, předsedkyně a garant občanských sdružení HELIOS – MOSTKOVICE (Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým,  hiporehabilitce, jezdecká škola), Jezdecký oddíl města Prostějov, Jezdecký oddíl města Olomouc. Je držitelkou licence jezdec, cvičitel, trenér, mezinárodní trenér Level II, rozhodčí, národní rozhodčí v disciplinách jezdeckého sportu. Dále vyškolený pracovník pro provozování hiporehabilitace – léčebné pedagogicko – psychologické ježdění, cvičitel jezdectví handicapovaných a držitel bronzového odznaku České jezdecké federace.