Území nikoho: Příchozí

Alžběta Nováková – Eliška Říhová a kol.

O inscenaci

Svým vzhledem se podobají lidem, vlastnostmi se však od nich mnohdy liší. K svobodné existenci potřebují dvě těla. Světlo ovládají hlasem, dveře otvírají na dálku…Fascinující umělecký ponor Alžběty Novákové a Elišky Říhové do neznámého světa těch, jejichž země se zdánlivě nachází daleko, kteří však ve skutečnosti žijí v naší těsné blízkosti.

Inscenace je součástí mezinárodního festivalu 27. Divadelní Flora, již pořádá Flora Theatre Festival, z.s. Více o programu a doprovodných akcích najdete na www.divadelniflora.cz

 

Inscenaci Příchozí lze bezezbytku doporučit. Jak pro vzácnou možnost spolubytí s „jinakostí“ a téměř hmatatelný kontakt s předloženými problémy, tak pro nakažlivou schopnost účastníků s postižením radovat se z přítomnosti…

Ester Žantovská, Aktuálně.cz

 

Téma se skládá ze dvou protipólů: na jedné straně je závislost na cizí bytosti jako podmínka nutná k životu, na straně druhé „pouhá“ práce, která se ale stává životem samým. Chvilkové splynutí s jinou tělesnou zkušeností, dotek s razancí facky.

Petra Zachatá, Divadelní noviny

 

 

Světlo ovládají hlasem, dveře otevírají na dálku. Vzhledem se podobají lidem, vlastnostmi se však někdy liší. Potřebují dvě těla, aby mohli existovat svobodně. Je takový život vůbec možný? Dá se něco skutečně prožít, když všechny činnosti vykonávají cizí ruce? A co když zrovna žádné další tělo není v dosahu?

Inscenace Alžběty Novákové a Elišky Říhové Příchozí nechává nahlédnout do světa lidí s těžkým zdravotním postižením a jejich asistentů. Zobrazuje vážné i vtipné situace, které tyto vztahy přinášejí. Do hlavních rolí tandem mladých talentovaných režisérek obsadil pětici lidí s různou mírou postižení, které na jevišti doprovázejí herci Antonie Rašilovová a Štěpán Lustyk spolu s třemi asistentkami. „Jejich vzájemné setkávání, propojování a komunikace nám zprostředkovává metaforický vhled do existence lidí, o jejichž každodenním praktickém, natož vnitřním životě máme jen omezenou představu,“ ocenila Ester Žantovská.

 

 

režie a dramaturgie Alžběta Nováková a Eliška Říhová

scéna Eliška Kociánová, Berta Doubková

kostýmy Matilda Tlolková

masky Berta Doubková

hudba Matěj Šíma

světelný design Eliška Kociánová

 

hrají

Antonie Rašilovová, Štěpán Lustyk, Lenka Dvořáková, Kateřina Cuřínová, Michal Greško, Michal Novotný, Kristýna Kolenčíková, Alžběta Nováková, Berta Doubková, Kamila Selementová

 

premiéra 29. 11. 2022

délka představení 1 hod. 30 min.

 

 

 

Režisérka a herečka Alžběta Nováková (1995) už několik let pracuje jako osobní asistentka lidí s mentálním a kombinovaným postižením – zkušenosti zúročila v citlivé inscenaci Příchozí. Vystudovala češtinu v komunikaci neslyšících na FF UK, nyní dokončuje studium herectví na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Věnuje se divadelní improvizaci a jejímu přesahu do dalších uměleckých odvětví – je členkou souboru České národní improvizační divadlo, kočovné skupiny Budenebude kůň a pěveckého sboru Veselé chvíle. Spolupracovala se Studiem Hrdinů, Damúzou či Tygrem v tísni.

 

Režisérka a dramatička Eliška Říhová (1994) na sebe vloni upozornila dramatizací textu Annie Ernaux Obyčejná žena v MeetFactory. Absolvovala studium režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla na DAMU – za autorskou inscenaci III. nádvoří 48/2 obdržela ocenění na festivalu Encounter. Její divadelní tvorba je úzce spjatá s psaním dramatických textů, které následně sama inscenuje. Za hru em se nám uleví – kterou poté režírovala na Nové scéně ND – získala Cenu Evalda Schorma 2021. Věnuje se také rozhlasové a filmové tvorbě, především dokumentu.

 

Nové pražské kulturní centrum Vzlet sdružuje tři kulturní organizace – Divadlo Vosto5, barokní orchestr Collegium 1704 a vršovické Kino Pilotů. Sto let starý sokolský biograf od roku 2021 nabízí program pro diváky napříč generacemi – divadlo, koncerty, výstavy, vzdělávací programy či plesy.

Území nikoho je umělecký projekt v produkci Vzletu pod kurátorským dohledem dramaturgyně Marty Ljubkové, režiséra Jiřího Havelky a herce Petra Prokopa, který je zároveň programovým ředitelem Vzletu. Projekt přibližuje problémy komunit a míst přehlížených společností, např. problematiku samoživitelství v Holky, můžu poprosit?, hranice porozumění v performanci Power.point o řeči a jazyce nebo subkulturu graffiti v site-specific divadelní bojovce Nitro 669.

Beseda po představení.

Místo konání: S-klub

Délka představení: cca 1 hodina 30 minut, bez přestávky

Kdy hrajeme

Tuto inscenaci v nejbližší době nehrajeme.