Nabucco

Giuseppe Verdi

O inscenaci

Babyloňané pod vedením krále Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnou do Jeruzaléma, zničí Šalamounův chrám a židovský národ odvlečou do zajetí. Bůh Židů Jehova však potrestá krále tím, že na něj sešle šílenství. 

Nabucco, který musí čelit intrikám své domnělé dcery Abigail, nakonec rozpozná svou vinu, uzná moc a vznešenost Boha Jehovy a vrátí Židům svobodu. Známý "Sbor Židů" se v době vzniku opery stal aktualizovaným symbolem touhy Italů po svobodě a nezávislosti. Síla raného díla Giuseppe Verdiho spočívá zejména v působivých masových scénách a sborových výstupech. 

Spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Moravského divadla Olomouc

Operu uvádíme v italském originále s českými titulky.

Délka představení: cca 2 hodiny 35 minut, 2 přestávky
Premiéra: 17. 12. 2021

Kdy hrajeme

Tuto inscenaci v nejbližší době nehrajeme.

Tvůrci, osoby a obsazení

Libreto
Temistocle Solera
Hudební nastudování
Dirigent
Režie
Jana Andělová - Pletichová
Scéna
Jaroslav Milfajt
Kostýmy
Michaela Savovová
Sbormistr
Hudební příprava
Pohybová spolupráce
Jana Andělová - Pletichová
Asistent režie
Petr Hloužek
Inspicient
Nápověda
Isabelle Arce

Osoby a obsazení

Nabucco, král babylonský
Martin Bárta, j. h.
Jakub Tolaš, j. h.
Abigail, otrokyně
Iveta Jiříková, j. h.
Fenena, jeho dcera
Dana Šťastná, j. h.
Anastasiya Martyniuk, j. h.
Ismael, synovec judského krále
Zachariáš, židovský kněz
David Szendiuch, j. h.
Velekněz Baalův
Roman Vlkovič, j. h.
Abdallo, babylónský voják
Anna, sestra Zachariášova